Budowa domu a warunki wodno-gruntowe

Choć nie ma obecnie ku temu wymagań formalno-prawnych, przed rozpoczęciem takiej inwestycji jak budowa domu, warto wykonać badanie gruntu. Specjalista geotechnik na podstawie prac przeprowadzonych w terenie oraz analiz laboratoryjnych może mieć dla architekta ważne wskazówki, co do sposobu posadowienia budynku, wykonania odwodnienia itp. Zastosowanie się do uwag może uchronić inwestora przed przykrymi niespodziankami, np. […]