Budowa domu a warunki wodno-gruntowe

Budowa domu a warunki wodno-gruntowe

Choć nie ma obecnie ku temu wymagań formalno-prawnych, przed rozpoczęciem takiej inwestycji jak budowa domu, warto wykonać badanie gruntu. Specjalista geotechnik na podstawie prac przeprowadzonych w terenie oraz analiz laboratoryjnych może mieć dla architekta ważne wskazówki, co do sposobu posadowienia budynku, wykonania odwodnienia itp. Zastosowanie się do uwag może uchronić inwestora przed przykrymi niespodziankami, np. zapadaniem się fundamentów oraz pękaniem ścian.

Nie każdy inwestor pamięta o tym, że budowa domu to nie tylko wybór projektu i wynajęcie ekipy wykonawców, ale również konieczność przeprowadzenia niezbędnych badań geotechnicznych. I choć w praktyce czasem pomija się ten etap, warto o nim pamiętać dla własnego spokoju. Ten zapewni nam możliwość użytkowania domu, który pomimo upływu lat nie jest podatny na pęknięcia, czy podsiąkanie wód gruntowych. Prawidłowo wykonane badania geotechniczne dadzą nam wiedzę o rodzaju gruntów występujących na działce, ich nośności oraz ułożeniu poszczególnych warstw. Ważne są też informacje o poziomie wód gruntowych oraz prognozy uwzględniające jego wahania. Czego jeszcze dowiemy się z takich badań?

Co może powiedzieć geotechnik?

Wykwalifikowany specjalista może powiedzieć o warunkach wodno-gruntowych więcej, niż mogłoby się nam wydawać. Jego wskazówki mogą być bardzo cenne i zapobiec ponoszeniu przez inwestora nadmiernych koszów. Co więcej, pozwalają uniknąć strat na skutek niszczenia budynku, jeśli budowa domu nie została dostosowana do panujących na działce warunków. Dlatego, choć badanie gruntu nie jest obowiązkowe, to z pewnością zalecane.

Geotechnik na podstawie swoich obserwacji i przeprowadzonych badań może określić, gdzie znajdują się grunty o słabej nośności lub niejednolitej strukturze. Dostrzeże zagrożenie w postaci ewentualnych osuwisk i podnoszących się okresowo wód gruntowych. Dostrzeże też niewidoczne dla większości z nas ślady po wyrobiskach albo gliniankach.

Budowa domu z uwzględnieniem uwag geotechnika

Warunki, jakie zastanie geotechnik w terenie, nie zawsze mogą być sprzyjające dla takiej inwestycji, jak budowa domu. Niekiedy warunki mogą być bardzo trudne, przez co znacznie podniosą koszt inwestycji. Zadaniem geotechnika jest wskazanie takich rozwiązań, które zapewnią trwałość budynku i bezpieczeństwo użytkowników. O szczególnych utrudnieniach możemy mówić wtedy, gdy poziom wód gruntowych podnosi się powyżej poziomu fundamentów. Niekorzystne jest także występowanie słabonośnych gruntów, takich jak mady i organiczne torfy. Ich obecność możemy niekiedy spostrzec sami dzięki występowaniu charakterystycznej roślinności. Zagrożeniem mogą być występujące na działce lub w jej pobliżu osuwiska, szkody górnicze, a także zjawiska krasowe. Biorąc pod uwagę takie warunki, geotechnik może zalecić wzmocnienie zbrojenia ław fundamentowych, wymianę części gruntu na warstwy o lepszej nośności i przekazać wiele innych cennych wskazówek.

Budowa domu powinna uwzględniać zalecenia z dokumentacji geotechnicznej. Zazwyczaj załącza się ją do projektu budowlanego, dzięki czemu wgląd do dokumentacji ma architekt i wykonawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CommentLuv badge

Powiązane

Geotechniczne warunki posadowienia budynku - o czym powinien wiedzieć inwestor

Geotechniczne warunki posadowienia budynku – o czym powinien wiedzieć inwestor?

Po nowelizacji przepisów o Prawie Budowlanym w skład projektu budowlanego wchodzą geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego, które są jednym  z jego opracowań. Ustawodawca uznał, że uwzględnienie takiego opracowania w projekcie budowlanym zapewni większą stabilność nowobudowanych obiektów oraz bezpieczeństwo korzystających z nich osób. 40 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us

Elementy architektoniczne budynku o niepowtarzalnym uroku

Elementy architektoniczne budynku o niepowtarzalnym uroku

Bryła budynku może przybierać różne formy. Czasem jest prosta i minimalistyczna, innym razem urozmaicona przez różne elementy architektoniczne. Często zależy to od epoki, w której powstała budowla. Natomiast w przypadku współcześnie budowanych domów od gustu inwestora i oczywiście projektu, który został przez niego wybrany. 40 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us